Dezvoltarea Resurselor Umane
 
Portal Programe Formare

Portal Programe Formare

 

Portal Programe Formare -> Cadru Legislativ Formare profesionala

Cadrul legislativ privind formarea profesionala a adultilor


Formarea profesionala a adultilor reprezinta o masura necesara si de o importanta deosebita, avand in vedere ca cea mai sigura forma de protectie sociala oferita persoanelor in cautarea unui loc de munca o reprezinta incadrarea lor in munca. Asigurarea mobilitatii fortei de munca, migrarea fortei de munca disponibilizata din ramurile economice ale caror mari unitati au fost supuse restructurarii catre cele care s-au mentinut sau se dezvolta sunt solutionate, in multe cazuri, prin schimbarea sau prin perfectionarea calificarii.

Pornind de la obiectivul principal al formarii profesionale continue a adultilor si anume, cresterea capacitatii de adaptare a persoanelor in conditii concurentiale ale pietei muncii, s-a creat cadrul legislativ si institutional pentru reglementarea formarii profesionale a adultilor, prin care se promoveaza conceptual de formare pe tot parcursul vietii. OG 129/2000 aprobata si modificata prin Legea nr. 375/2003, normele metodologice de aplicare a acesteia, Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii au creat premisele aplicarii unor politici noi de abordare a activitatii de formare profesionala si inceputul alinierii la strategia europeana in domeniu.

Potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, angajatorilor le revine obligatia de a asigura salariatilor acces periodic la formarea profesionala. Angajatorul persoana juridical elaboreaza anual planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.

Planul de formare profesionala face parte integranta din contractul colectiv de munca aplicabil. De asemenea, salariatii au dreptul sa fie informati cu privire la continutul planului de formare profesionala. Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si stimulatrea ocuparii fortei de munca constituie baza legala de asigurare a formarii profesionale pentru persoanele in cautarea unui loc de munca.

Pentru a veni atat in sprijinul angajatorilor cat si pentru preintampinarea somajului, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca a fost modificata si completata prin Legea nr. 107/2004, activitatea de formare profesionala capatand valente noi.

Astfel, s-a creat cadrul legal ca din bugetul asigurarilor pentru somaj sa fie finantata formarea profesionala si pentru personae care nu sunt inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, cum sunt:
     - Persoanele incadrate in munca la revenirea din concediul pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respective 3 ani in cazul copilului cu handicap;
     - Persoanele care si-au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;
     - Persoanele care s-au pensionat pentru invaliditate si isi reiau activitatea;
     - Persoanele care isi desfasoara activitatea in mediul rural;
     - Cetatenii straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;
     - Persoanele care executa o pedeapsa privative de libertate in locuri de detentie anume destinate si care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei.

Pentru sprijinirea programelor de formare profesionala organizate de angajatori in unitati pentru proprii angajati, Legea nr. 107/2004 prevede o masura de prevenire a somajului prin cofinantare in proportie de 50% pentru cel mult 20% din personal.
O masura deosebit de importanta pentru agentii economici care incadreaza absolventii de invatamant, conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare, este aceea ca, pe perioada celor 3 ani cat sunt obligate sa mentina raporturi de munca sau de serviciu persoanelor in cauza, au dreptul la decontarea cheltuielilor necesare pentru pregatirea profesionala a acestora, in temeiul art. 84 din aceeasi lege.

Pentru o mai buna intelegere a prevederilor legale va prezentam mai jos lista principalelor acte normative care reglementeaza problematica formarii profesionale a adultilor:
--OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor,
--Legea nr. 375 de aprobare si modificare a OG nr 129/2000,
--HG nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr 129/2000 (MO nr. 346/21 mai 2003),
--Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor aprobata prin Ordinul comun nr. 353/5202 din 2003 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului (MO nr. 774/5 noiembrie 2003),
--Metodologia certificarii formarii professionale a adultilor aprobata prin Ordinul comun nr. 501/5253 din 2003 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului (MO nr. 774/5 noiembrie 2003),
--Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (MO nr. 338 din 19 aprilie 2004),
--HG nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile ulterioare: HG 1089/2002, HG 934/2004 (MO nr. 558/23 iunie 2004),
--HG nr. 377/2002 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora cu modificarile soi completarile ulterioare: HG 1091/2002, HG 937/2004 (MO nr. 558/23 iunie 2004)

Continutul acestor acte normative este prezentat in sectiunea LEGISLATIE in cadrul acestui site .Timbru UE-Romania

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web. Pentru informatii despre celelalte programe desfasurate sub egida UE in România, cât si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare a României la UE, va invitam sa vizitati pagina web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in România

web design and programming: 1web.ro
DRU.ro | Termeni de utilizare | Contact